Nyheter
Foto: Bjørn Vilberg

Avfallsdøgnet 12.05.20

Velkommen til avfallsbransjen.nos oppsummeringsspalte, hvor vi tar for oss siste nytt fra bransjen det siste døgnet.

TV-program om avfall og ressurs i krisetider

Avfallsbransjen.no og Samfunnsbedriftene avfall og ressurs samarbeider om å lage TV-programmet «Avfall og ressurs i krisetider». I programmet vil det rettes fokus mot status og løsninger for avfallsbransjen under pandemien. I løpet av programmet vil det vises reportasjer fra avfallsaktører over hele landet, og det vil være paneldebatt med representanter fra relevante stortingskomiteer. I kjølvannet av programmet vil det være mulig å delta på tre fag-webinarer. TV-programmet og det første webinaret sendes 11. juni kl. 09:00-11:30. 12. juni 09.00-11.30 sendes de to neste webinarene – deretter legges det opp i en meny og kan sees i reprise eller for de som ikke hadde anledning når det måtte passe.

Bruk av biodrivstoff øker

Fra 2018 til 2019 økte bruken av biodrivstoff med 110 millioner liter, viser tall fra Miljødirektoratet. Dette er en økning på omtrent 20 prosent. Bruken av avansert biodrivstoff, som er laget av rester og avfall, økte med 40 millioner liter. Til tross for denne økningen, er fortsatt 2019-tallene lavere enn tilsvarende fra 2017, mye grunnet redusert bruk av palmeolje i produksjonen. Omsetningskravet på biodrivstoff for 2019 var på 12 prosent, målet ble innfridd, og endte på 21 prosent. Produksjon av biogass med drivstoffkvalitet økte også betraktelig, med 60 prosent fra året før, og utgjør omtrent 33 millioner liter drivstoff. I alt har den økte bruken av biodrivstoff kuttet norske klimagassutslipp med 1,3 millioner tonn.

Avventer CO2-høring

Regjeringen varslet CO2-avgift på avfallsforbrenning for tre år siden. Høringen kan ende med at avgiften legges i skuffen for godt. Forslaget om CO2-avgift inneholder ingen konkret kronesats, men skattedirektoratet viser til at den forventede kvoteprisen for CO2 i Europa er på omkring 230 kroner per tonn. Det vil innebære en avgift på rundt 125 kroner per tonn avfall. Statssekretær Magnus Thue i Finansdepartementet sier at forslaget kan svekke insentivene av norsk avfall til Sverige, og heller stimulere til import av avfall fra Sverige til Norge og at formålet med en avgift er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall. Høringsfristen er satt til 1. august. Thune åpner for at forslaget blir lagt tilbake i skuffen. – Regjeringen vil ta stilling til forslaget etter høringen, skriver statssekretæren.

Produserer søppelkonteinere av resirkulert plast

Bedriften Plastinor lager søppelkonteinere av resirkulert plast, skriver Kragerø Blad Vestmar. Produktet er én av de fire som er nominert til Avfall Norges innovasjonspris. Daglig leder i Plastinor, Dag Lindeberget, ser for seg flere bruksområder for resirkulert plast. – Søppelkonteineren, som har fått navnet «Kragerøbøtta», er førstegenerasjon, vi ser for oss mange ulike produkter med bruk av samme type plast som i konteineren. Dette bør være høyaktuelt i vår tid med stort miljøfokus. Råstoff er det mer enn nok av, sier han til avisa.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!