Nyheter

Bruk av biodrivstoff øker

110 millioner mer biodrivstoff ble brukt i 2019 enn i 2018, men tallene er fortsatt lavere enn i 2017. Likevel ble omsetningskravet knust.

Bruk av biodrivstoff i Norge øker. Fra 2018 til 2019 økte bruken av flytende biodrivstoff med omtrent 20 prosent. Det kom fram under et webinar arrangert av Miljødirektoratet tirsdag morgen, hvor de presenterte 2019-tallene for flytende biodrivstoff og biogass.

Denne økningen tilsvarer omtrent 110 millioner liter mer flytende biodrivstoff enn i 2018. Bruken av avansert biodrivstoff økte med rundt 40 millioner liter.

Til tross for denne økningen, er 2019-tallene fortsatt lavere enn i 2017. Dette skyldes redusert bruk av palmeolje.

Nådde nesten dobbelt mål

Miljødirektoratet opplyser om at selskaper som selger drivstoff til veitransport, har krav om å bruke en viss andel biodrivstoff. I fjor var dette kravet på 12 prosent biodrivstoff. I 2019 var det syv selskaper som rapporterte inn salg av dette i Norge, og tallene viser at biodrivstoff utgjorde omtrent 15 prosent av alt flytende drivstoff i veitransporten.

Avansert biodrivstoff teller dobbelt mot dette omsetningskravet, så den totale omsetningen av biodrivstoff var i 2019 på 21 prosent.

Les også: Fra piss til pils

Skille mellom konvensjonelt og avansert

Direktoratet skiller mellom konvensjonelt biodrivstoff, som lages av råstoffer som også kan brukes til mat eller dyrefôr, og avansert biodrivstoff, som lages av rester og avfall. Prosentandelen avansert biodrivstoff var tilnærmet lik i 2018 og 2019, men siden den totale mengden biodrivstoff økte, har også den avanserte delen økt.

– Det er gledelig å se at tallene for avansert biodrivstoff går opp. Det er mye bedre å utnytte avfall og rester enn å konkurrere om råstoff som kunne vært spist av dyr eller mennesker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding

I all hovedsak kommer det avanserte biodrivstoffet fra slakteavfall fra USA og brukt frityrolje.

Les også: Biogass er sirkulær økonomi i praksis

Stor økning for biogass

Biogass brukes som drivstoff, men omfattes ikke av omsetningskravet for biodrivstoff. De foreløpige tallene Miljødirektoratet sitter på, viser at produksjon av norsk biogass med drivstoffkvalitet økte med 60 prosent fra 2018 til 2019. Dette brukes i all hovedsak til transport på norske veier. Omgjort til literekvivalenter, er de 334 gigawattimene biogass med drivstoffkvalitet omtrent 33 millioner.

I alt har den økte bruken av biodrivstoff og biogass med drivstoffkvalitet kuttet norske klimagassutslipp med 1,3 millioner tonn.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!