Nyheter
Norsk Rederiforbund planlegger å være karbonnøytrale innen 2050. Foto: Pixabay

Skipsfarten skal bli grønnere

Norsk Rederiforbund ønsker å gjøre flåten grønnere, og sørge for at alle skipene er karbonnøytrale i 2050. – Teknologien er der for alle som går på naturgass i dag, sier biogass-koordinator.

18. mai lanserte Norges Rederiforbund sin nye klimastrategi. Den har fire klimamål som innebærer at medlemmene skal kutte klimautslipp med 50 prosent per transportert enhet innen 2030 målt mot 2008. Fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi, og den norske flåten skal være karbonnøytral fra 2050. I tillegg innebærer strategien et internasjonalt forbud fra 2050 mot drivstofftyper som ikke er karbonnøytrale.

– Norsk skipsfart går med dette foran i å sette høye ambisjoner for utvikling av ny og lønnsom grønn teknologi, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, i en pressemelding.

– Vil gjøre enda mer

Solberg forteller at forbundet har høye ambisjoner, også på områder som ikke har kommersielt tilgjengelige teknologiske løsninger. Derfor tror de ambisiøse mål vil sette fart på utviklingen.

– Vi trenger ny teknologi og nye bærekraftige løsninger, og utviklingen må skje raskt. Vi kan både nå verdens klimamål og realisere forretningsmessige muligheter for skipsfartsnasjonen Norge. Vi har allerede gjort mye, og nå vil vi gjøre enda mer, sier han.

Karen Sund, koordinator i Biogass Oslofjord.

Biogass som alternativ

Biogass Oslofjord er et nettverk som jobber for investeringer, infrastruktur og utvidet bruk av biogass i Vestfold og Telemark, Viken og Oslo. Koordinator i Biogass Oslofjord, Karen Sund, forteller at biogass er et alternativ når den norske flåtens skip skal begynne å omstille seg til drivstofftyper med nullutslipp. Hun opplyser om at selskapet DNV GL har utarbeidet en rapport om grønn shipping.

– Der kommer det frem at innblanding av flytende biogass i flytende naturgass har klimanytte uten at skipene må gjøre noen tilpasninger. Nesoddferjen har prøvd å kjøre på flytende biogass for noen år siden, og det gikk helt fint. Med livsløpsberegninger kan biogass gi negative utslipp, altså bedre enn null. Så ja, det er mulig, men foreløpig er det ikke nok til alle skip. Teknologien er der for alle som går på flytende naturgass i dag, skriver hun i en mail til avfallsbransjen.no.

– Ja, takk, alt trengs

Miljødirektoratet skriver på sine nettsider at de tror potensialet for produksjon av biogass vil være på 2600 GWh i 2030. Sund forteller at Biogass Oslofjord tror det kan bli mer, og at de nå jobber med å dokumentere dette.

– Så blir det litt opp til landet, hvor denne flotte, rene energien skal brukes – tungtransport, industri og shipping har så langt vært prioritert, i den rekkefølgen. Samtidig er det satsing på elektrifisering og hydrogen, og for shipping ammoniakk – ja, takk, alt trengs. Det burde ikke være enten/eller, men ser det er mange som vil ha det mer svart-hvitt. Hydrogen og biogass er «kusiner» og kan omformes til hverandre, sier hun.

Les også: Nesoddbåtene blir helelektriske

Mer etterspørsel gir økt produksjon

Sund understreker at mer etterspørsel og bruk av biogass vil gi økt produksjon, som dermed fører til mer metanfangst fra kildene. Dette er såkalte negative utslipp.

– De som allerede bruker naturgass trenger ingen investeringer. Naturgass har mer kraft enn landstrøm – og er velprøvd også for deep sea shipping. Det ville hjelpe om Norge fikk noen avklaringer på: Hva menes med nullutslipp? Er det OK med nesten null svovel og NOx, og negative klimautslipp, eller skal vi ha absolutt null ut av skorsteinen via el og hydrogen som kan ha store klimautslipp? Videre lurer flere rederier på når man kan kjøpe opprinelsesgarantier for biogass her, slik vi selger til Europa, og hvordan biogass vil telle mot kravet av 51% grønn for å slippe CO2-skatt.

Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av Avfall+ kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill Avfall+ nå!

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!