Nyheter
Kilde: Svenska Naturvårdsverket.
Kilde: Svenska Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket: Sterkt reduserte utslipp fra avfallshåndtering

Utslippene fra avfallsbehandlingen gikk ned med cirka 77 prosent mellom 1990 og 2022. Dette tilsvarer cirka 2 prosent av Sveriges totale klimagassutslipp.

Totalt utgjorde utslippene i avfallssektoren i 2021 om lag 1 million tonn karbondioksidekvivalenter. Utslippene kommer hovedsakelig fra deponier og deres utslipp av metan. Utslipp skjer også fra behandling av avløpsvann og slam, biologisk behandling av fast avfall og fra forbrenning av farlig avfall. Utslipp fra avfallsforbrenning for produksjon av elektrisitet og varme rapporteres i energisektoren og er derfor ikke inkludert i statistikken. Den endelige statistikken for 2022 publiseres i desember.

Mest fra søppelfyllinger

Den største andelen av utslippene fra avfallsbehandlingen kommer fra deponier, men samtidig er det fra denne kilden den største reduksjonen i utslipp har skjedd. Mellom 1990 og 2021 har utslippene fra deponier gått ned med cirka 86 prosent, og nedgangen forventes å fortsette ytterligere i årene som kommer.

Deponier er den nest største kilden til metanutslipp etter landbrukssektoren. Det deponerte avfallet kommer blant annet fra husholdninger og industrier, men består også av aske fra strøm- og varmeproduksjon, forurensede jordmasser med mer, ifølge Naturvårdsverket i Sverige.

Reduksjonen i utslipp skyldes flere faktorer, fremfor alt at metangjenvinning fra deponier har økt samtidig som deponert organisk avfall har gått ned, sammen med økt avfallsforbrenning og materialgjenvinning. Bak denne utviklingen ligger både lovgivning og andre virkemidler, som deponiforbud og deponiavgift, skriver Naturvårdsverket i Sverige.

Rensing av avløpsvann og slam gir utslipp av lystgass og metan og står for 25 prosent av utslippene fra avfallsbehandlingen i 2021. Siden 1990 har utslippene gått ned med 24 prosent, noe som skyldes forbedringer i svenske renseanlegg med utvidet nitrogenrensing til sammen med økt biogassproduksjon fra avløpsslam.

Utslipp fra biologisk behandling viser en klar økende trend. Dette skyldes økt kompostering og fordøyelse av avfall i Sverige. Produksjonsutslippene, som lekkasje, rapporteres som utslipp fra avfallsbehandling.

Avfallskomprimatorer / Komprimatorer

EnviroPac AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS

Berging

Viking Gjenvinning AS

Emballasjepresser

EnviroPac AS

Mottak av tau, not, garn og plast

Viking Gjenvinning AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Manglende strategisk tenkning bak utvikling av karbonfangst i Norge

Ole Jørgen Hanssen, NORSUS
Hanne Lerche Raadal, NORSUS

Avfallskomprimatorer / Komprimatorer

EnviroPac AS

Skraphandel og industriell demontering

Viking Gjenvinning AS

Komprimatorer

Nordcon As

Forretningssystem for avfall og gjenvinning, tilpasset dagens krav og skreddersydd for dine oppgaver

Optimaliser driften av ditt avfallsanlegg

Ecit Wlcom AS

NITON XL5 Plus

Verdens kraftigste, minste og letteste håndholdte XRF - for maksimal ytelse og produktivitet

Holger Hartmann As
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.