Nyheter

Startskuddet går for utvikling av den europeiske avfallsbørsen

11 norske og svenske avfallsselskaper, samt interesseforeningene for offentlige avfallsselskaper i Sverige og Norge starter utviklingssamarbeide med European Resource Hub AS (ERH) for å etablere en europeisk avfallsbørs i dag.

Torbjørn Leidal

– Dette er selve hjertet i den europeiske sirkulærøkonomien, sier initiativtager og daglig leder Torbjørn Leidal i European Resource Hub AS.

For å nå EUs krav om 65% materialgjenvinning skal minst 1,4 milliarder tonn avfall flyttes fra forbrenning og deponi til å erstatte jomfruelige råvareressurser i produksjon av nye varer, sier Leidal.

Han legger til at i Skandinavia skal man materialgjenvinne 10 millioner tonn avfall årlig mer enn i dag.

– Det fordrer et helt annet markedssystem. I dag er avfallsbehandling en tjeneste som man kjøper for å bli kvitt avfall. Det er fordi Forurensningsloven sier at «forurenser betaler».

—Vi ønsker å endre forretningsmodellen slik at avfallet sorteres ut i fraksjoner som kan selges og erstatte jomfruelige råvarer når man skal produsere nye varer. Da får man betalt for ressursene i stedet for å betale for en renovasjonstjeneste, forteller Leidal.

Lanserer børs for avfallsfraksjoner 

Børsen ikke for alle

EU har vedtatt produsentansvar for ulike fraksjoner. Disse ønsker Leidal ikke å utfordre, men bistå.

– Produsentansvarsselskapene vil ha god nytte av en avfallsbørs hvor de kan selge fraksjonene til best behandling, best pris og til standardiserte betingelser. Det betyr at børsen blir tilgjengelig for profesjonelle aktører. Eksempelvis kan større industribedrifter kjøpesenterkjeder, hotellkjeder eller andre med store, forutsigbare volumer legge disse ut i børsen på en sikker måte i stedet for å betale for å bli kvitt dem, uten garanti for hvor fraksjonene havner, sier Leidal.

Resultatet av utviklingssamarbeidet tar sikte på å bli presentert på en nordisk ressurskonferanse i månedsskifte mai/juni neste år. Hit vil Nordisk Råds Bærekraftskomité bli invitert.

– Utviklingspartnerne våre skal gi innspill på sikkerhetstjenester som pre-kvalifisering, sporing av fraksjoner fra selger til sluttbruker, miljøregnskap per transaksjon og ikke minst standardiserte avtaledokumenter. Produktark med forslag til spesifikasjoner og standarder utvikles i Norge i et samarbeid mellom Standard Norge og avfallsselskapene. Vi er med i utviklingssemsarbeidet med Standard Norge og vil sannsynligvis være først i Europa med å ta spesifikasjoner i bruk når vi lanserer om ca. ett års tid, sier Torbjørn Leidal.

Inviterer til test av avfallsbørsen

Oppfordret til å etablere

Bakgrunn for initiativet til den europeiske avfallsbørsen var innspill nettavisen Avfallsbransjen.no mottok fra sine bedriftsabonnenter for ett og ett halvt år siden. Handelshindrende lover, regler og håndhevelse av disse stemmer ikke overens med fremtidens behov for marked.

– Vi satte oss ned og laget en skisse. Deretter fikk vi tidligere konsernsjef i BIR, Steinar Nævdal med på laget som styreleder.

Avfallsbransjen.no inntar Sverige

Bransjeveteraner

I styret har de også telekomeksperten Berit Svendsen og tidligere president i verdens avfallsforening (ISWA), Håkan Rylander.

Han har også vært direktør i kommunenes avfallsforening i Sverige og konsernsjef i syd-sveriges største avfallselskap, Sysav, i 17 år.

– Vi har et utrolig kompetent lag med oss og vil i god medieånd orientere markedet om utviklingsarbeidet i en fast spalte i svenske Avfall2resurs.se og Avfallsbransjen.no, avslutter Leidal.

(Small Step Media AS, som utgir Avfallsbransjen.no, er største eier i European Resource Hub.)

Miljøcontainer

Nordcon AS

Papirposer/sekker

EnviroPac AS

Envi Combi-system

EnviroPac AS

LH 40 M Industry Litronic

Liebherr Norge AS

Transporttenester

Sirkla Ressurs AS

Reknes® WMS Gjennvinningstasjon

Reknes AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

KlesIGLO og andre sirkulære bobler

Tone Skårdal Tobiasson, Journalist og forfatter, Styremedlem Union of Concerned Researchers in Fashion
Ingun Grimstad Klepp, OsloMet
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.