Nyheter Leverandørpraten
Emil Gretland  er daglig leder i Getland Reno AS.

Innkjøperne bør utfordre leverandørene mer på kvalitet

– Dersom husholdningene skal bli enda flinkere til å sortere, er penger dessverre det eneste språket alle mennesker har til felles. «Pay as you throw» bør i større grad fases inn. Da trenger man god og solid teknologi slik at dette vil fungere i praksis, sier Emil Gretland – daglig leder i Getland Reno AS.

De nye forskriftsendringene som ble innført 1.januar i år, innebærer en hovedregel om at klima- og miljøkrav skal vektes med minimum 30 prosent i alle offentlige anskaffelser.

Det er et tema som også opptar Gretland Reno, som driver renovasjon og avfallshåndtering i Fredrikstad og Sarpsborg.

Priskriteriet veies for høyt

Det er dyrere å investere og drive elektriske kjøretøy, og dette vektlegges dårlig i offentlige anbud, sier daglig leder Emil Gretland i Gretland Reno AS.

– Det ligger en utfordring når det kommer til innkjøp, og da spesielt hos det offentlige. De vil gjerne ha de mest miljøvennlige kjøretøyene i tilbudene fra leverandørene, men priskriteriet veier for høyt slik at man blir ikke kreditert nok dersom man tilbyr f.eks elektriske kjøretøy da disse er mye dyrere i innkjøp.

– Det finnes selvsagt unntak, men hvis man ser det store bildet og tenker generelt så er det en vei å gå her, sier Gretland.

Næringsdepartementet svarer Alles Miljø

Tydelige krav og dele kostnader

Enovastøtten er borte og da må leverandør og kjøper dele kostnaden, mener Gretland.

– Det er ingen hemmelighet at det grønne skiftet koster og vi er avhengige av at stat og kommune står frem og «tør» å sette høye krav til miljø dersom dette skal opp og frem.

– I tillegg har store deler eller hele Enova-støtten forsvunnet, og det bidrar også til at leverandørene «vegrer» seg for slike investeringer. El-kjøretøy f.eks er kostbart og dersom leverandørene skal gjøre slike investeringer er alle nødt til å bidra. Leverandørene kan ikke ta regningen alene, sier Gretland.

Hva kan innkjøpere/anskaffere bli flinkere til for å ta i bruk nye produkter, varer og tjenester med miljøprofil?

– Man må legge til rette for at tildelingskriteriet for miljø blir vektlagt høyere, i tillegg syns jeg de kan utfordre leverandørene mer når det kommer til kvalitet som igjen vil bidra til et bedre miljø.

– Vi i Gretland Reno AS ønsker å være innovative i å ta i bruk teknologi, slik at innsamlingen blir enklere for både sjåfører, kunde/abonnent og administrasjonen.

Trykk her for flere artikler i Leverandørpraten

Tørre å gjøre endringer

God kommunikasjon og solid teknologi er viktig for at husholdningene skal bli flinkere til å sortere og derved gi økt materialgjenvinning, sier Emil Gretland.

– Dersom husholdningene skal bli enda flinkere til å sortere, så er penger dessverre det eneste språket alle mennesker har til felles. «Pay as you throw» bør i større grad fases inn og da trenger man god og solid teknologi slik at dette vil fungere i praksis.

– Man må tørre å gjøre endringer. Mennesker er vanedyr og vi ønsker ikke endringer, men i dette tilfellet må man tørre å stå i stormen i en periode for å få til en endring slik at vi når målene. Her igjen handler det om kommunikasjon, bevisstgjøring og synlighet av resultatet slik at alle føler en tilhørighet til jobben som blir lagt ned. Man må forsøke å gjøre litt sport i det å sortere og holde kostnadene nede, sier Emil Gretland.

Avslutningsvis, er det noe du har spesielt på hjerte som du vil nevne for leserne av Avfallsbransjen.no?

– Alle må gjøre sin del for at vi skal nå målene, og vi må bruke sunn fornuft slik at vi ikke ender opp med å bli grønnvasket i stedet for å se hvor vi faktisk skal, sier en engasjert Gretland, som avslutter med å legge til at han er uenig i hvordan Frevar blir behandlet når det gjelder avgiftene.

Kort om Gretland Reno AS

  • Gretland Reno AS ble etablert i 2019
  • Selskapet gjennomfører alt innen renovering og avfallshåndtering for private og bedriftsmarkedet.
  • Selskapet tilbyr i dette også ulike oppsamlingsenheter, tydelige avfallsrapporter og utslippsrapporter slik at avfallsprodusent/ kunder i etterkant kan se hvilken effekt deres arbeid har resultert i.

Om Leverandørpraten: Avfallsmarkedet består av mange forskjellige selskaper i ulike størrelser. Fellestrekket er at de ofte mangler en arena der kan fortelle om hva de har på hjertet, sine egne produkter og innovative løsninger; både de som allerede finnes  – og de som er på vei til å bli rullet ut. Det har vi lyst til å gjøre noe med.

Leverandørpraten er dermed vårt bidrag til å vise fram innovatørene blant renovatørene.

Har du tips om noen som fortjener å bli nevnt – eller vil du selv være med? Ta kontakt på redaksjonen@avfallsbransjen.no, så vil vi ta kontakt.

 

Helt nedgravde bunntømt

Alles Miljø AS

Semi-nedgravde bunntømt

Alles Miljø AS

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Overflate bunntømt

Alles Miljø AS

Tilpassede komprimatorløsninger

Stort utvalg tilpasset ditt behov

Alles Miljø AS
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Avfallsbransjen.no

Sverige mener alvor med sine miljømål

Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

MK 700 ballepresse

Alles Miljø AS

Komprimator

Alles Miljø AS

Helt nedgravde bunntømt

Alles Miljø AS

Ballepresser

Alles Miljø AS

Tilpassede komprimatorløsninger

Stort utvalg tilpasset ditt behov

Alles Miljø AS
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.