Nyheter
Svein Kamfjord, direktør avfall og gjenvinning i KS Bedrift Foto: Jill Johannessen, KS Bedrift

KS Bedrift vil finne ut om næringslivet blir ulovlig kryssubsidiert

En utredning fra Avfall Sverige fastslår at svenske kommuner ikke kan bruke kommunale gebyr til å finansiere innsamling av avfall som knyttes til produsentansvar. En lignende utredning er på vei i Norge, for å se om næringslivet blir ulovlig kryssubsidiert.

Den svenske utredningen påpeker at produsentene har et ansvar for innsamling av avfall. Hvis kommuner påtar seg innsamlingsoppdrag uten full kostnadsdekning, vil det være ulovlig bruk av kommunale midler. Derfor skal innsamlingen ikke finansieres gjennom avfallsavgiften som betales av husholdninger.

Det var recyclingnet.se som først omtalte saken.

Skal unngå ulovlig kryssubsidiering

Direktør for avfall og gjenvinning i KS Bedrift, Svein Kamfjord, bekrefter at en lignende utredning skal gjennomføres i Norge. Han forteller at utredningen gjort i Sverige sjekker ut en ordning som ligner det som eksisterer i Norge i dag.

– I Norge har vi den ordningen som de har utredet muligheten for i Sverige, hvor kommunene utfører en del av innsamlingen knyttet til produsentansvaret. Derfor må vi få utredet det samme som i Sverige, for å se om vi kommer fram til samme juridiske konklusjon og om husholdningsgebyret bidrar til kryssubsidiering av næringslivet, sier han.

Kamfjord er klar på at kryssubsidiering mellom husholdninger og næringsliv ikke skal forekomme, altså at gebyret husholdninger betaler til kommunen ikke skal gå direkte til produsentene.

– Det rent prinsipielle er det samme i Norge og Sverige. Myndighetene er veldig vaktsomme når det kommer til mulig kryssubsidieringer når vi håndterer husholdninger og næring.

Mer aktuelt enn noen gang

Kamfjord vet ikke når den norske utredningen vil være ferdig, men forteller at de er i startfasen og jobber med å utarbeide problemstillinger. Da legges den svenske utredningen til grunn.

Han understreker også at produsentansvar og gjenvinning er mer aktuelt enn noen gang, med høye mål om gjenvinning. Norge er forpliktet til EUs mål om 50 % materialgjenvinning innen 2020.

– Fremover skal vi nå mye høyere gjenvinningsmål i samarbeid med returselskapene som har ansvar for ulike fraksjoner som papp, papir, kartong, glass, metall og plast, så dette vil bli en veldig viktig avklaring for oss rent prinsipielt, sier han.

Direktøren forklarer at hvis den norske utredningen konkluderer med at det forekommer kryssubsidiering av næringslivet, må ordningene snarest innrettes etter det, og at det sannsynligvis må skje noen endringer i regelverket.

Nyhetsbrev
Kommersielle partnere

Logg inn på Avfallsbransjen.no


Ikke medlem ennå? Bli med nå!