Nyheter

Avfallsbransjen.no etterlyste på lederplass mandag 5.juli norsk lagringskapasitet for restavfall til forbrenning. Bakgrunnen var uttalelse fra Avfall Sør der de trakk lettelsens sukk over at Norsk Gjenvinning kom og hentet og så sendte avfallet til Sverige etter eksplosjonsbrannen i Returkraft.

I Sverige har forbrenningsanleggene lagret flere titusener tonn med ballet restavfall. I flere år har tidligere fylkesmenn avslått søknader fra norske forbrenningsanlegg om etablering av lager som svenskene har. Tidligere direktør Håkon Jentoft i Avfall Norge og daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme tok allerede i 2009 opp den manglende norske avfallsberedskapen da deponiforbudet ble innført.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet svarte ved å blant annet å vise til markedet. Du kan lese tilsvaret her.

 

Pål Smits
Pål Smits, administrerende direktør i Lindum . Foto: Johnny Syversen

Pål Smits er adm.dir. ved Lindum kommenterer statssekretærens innlegg slik;

 

Dette tilsvaret er ikke særlig bra. Markedet kan løse mye, men ikke alt. Per i dag finnes det ikke gode nok løsninger for å takle midlertidige utfordringer med stengte anlegg. Akutte nedstengninger er en stor utfordring. Det er vanskelig å ha backupløsninger som står klare på kort varsel.

Umulige konkurransekrav

I konkurransene om behandling av avfall fra det offentlige stilles det som regel krav om å backupløsninger, men det er vanskelig å få anlegg til å stille slike løsninger til rådighet. Hvem vil holde av 5-10.000 av kapasiteten sin uten å få betalt for det i tilfelle andre får problemer?

ROS-analyse med påfølgende tiltak

Det myndighetene bør legge opp til er at det lages en ROS-analyse og at de basert på denne setter opp tiltak som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser ved akutte hendelser som fører til mottaksstopp i norske anlegg. Aktuelle tiltak kan være eksport med veldig rask saksbehandling, midlertidige løsninger som ligger klar for raskt å kunne tas i bruk, tillatelser til emballering og lagring med mer.

 Etterlyser katastrofeberedskap

Det kan jo også skje katastofer ala 22.7 som gjør at det er aktuelt med klare beredskapsløsninger for håndtering av større mengder farlig avfall eller vesentlig større mengder avfall som må håndteres på kort tid.

Forventer like rammevilkår med utlandet

Når statssekretæren sier at vi er en del av et nordisk marked så må vi ta henne på ordet og forvente at de da også legger opp til likebehandling med hensyn til avgifter, tilskudd, rammevilkår med mer.

Relaterte artikler

ADR awareness e-læring

DGM Norway AS

Kompakt kildesoteringssystem

EnviroPac Group AS

Fareseddelhylle

DGM Norway AS

Avfallssekker av papir – Total

Total Holding AS

San Set avfallsbeholder

EnviroPac Group AS

Dehaco RP40-IT

Kiesel Norge AS
Siste nytt fra Avfallsbransjen.no
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering direkte til innboksen din.

Vi vil ikke bruke epostadressen din til å sende deg noe annet enn nyhetsbrev. Les forøvrig vår personvernerklæring.